Klašu audzinātāji 2016./2017.m.g.

Klase

Audzinātājs

Klases telpa

1. A

Arta Dundure

418.

1.B

Raivita Dīriķe

402.

1.C

Anda Aļševska

507.

1.D

Janīna Vingre

515.

2.A

Santa Kravale

407.

2.B

Zanda Zīle-Saveļjeva

518.

2.C

Inga Fokrote

203.

3.A

Inta Kampare

323.

3.B

Gita Tamaša

325.

3.C

Inga Jaunzeme

502.

3.D

Gunita Valdnere

516.

4.A

Baiba Eglīte

29.

4.B

Aija Alksne

43.

4.C

Lāsma Saliņa

45.

5.A

Baiba Ozoliņa

47.

5.B

Sindija Bleidele

18.

5.C

Jolanta Kaļiņina

44.

6.A

Irita Skirmante

32.

6.B

Sintija Piskunova

16.

6.C

Ilze Smilgzdriva

4.

7.A

Mārīte Krenca- Neikšāne

33.

7.B

Iveta Dzene

15.

7.C

Diana Kladko

26.

8.A

Svetlana Dolgova

30.

8.B

Arina Kudrjavceva

24.

8.C

Aleksandra Fjodorova

35.

9.A

Inese Miķelsone

39.

9.B

Ina Jukēvica

34.

9.C

Aija Gudza

50.

10.A

Zane Kalniņa

25.

10.B

Nora Jurjāne

48.

11.A

Aigars Liepiņš

19.

11.B

Zane Šņepste

38.

12.A

Ilze Akmentiņa

17.

12.B

Indra Mauriņa

42.