12. klase

  Eksāmenus kārtoja 54 skolēni, šādos mācību priekšmetos:
 • latviešu valodā un literatūra;
 • angļu valodā;
 • krievu valodā;
 • matemātikā;
 • vēsturē;
 • bioloģijā;
 • ķīmija;
 • fizikā;
 • franču valodā;
 • ekonomikā;
 • informātikā;
 • literatūrā;
 • ģeogrāfijā;
 • zviedru valodā.
RCHV 12. klašu skolēnu Vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultāti 2013./2014. mācību gadā