9. klase

    Eksāmenus kārtoja 67 skolēni, šādos mācību priekšmetos:
  • latviešu valodā;
  • matemātikā;
  • angļu valodā;
  • vēsturē,
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmenu rezultāti 2012./2013. mācību gadā
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena latviešu valodā rezultāti 2012./2013. mācību gadā
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena latviešu valodā rezultātu salīdzinājums
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena angļu valodā rezultāti 2012./2013. mācību gadā
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena angļu valodā valodā rezultātu salīdzinājums
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena matemātikā rezultāti 2012./2013. mācību gadā
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena matemātikā rezultātu salīdzinājums
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena vēsturē rezultāti 2012./2013. mācību gadā
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmena vēsturē rezultātu salīdzinājums