12. klase

  Eksāmenus kārtoja 49 skolēni, šādos mācību priekšmetos:
 • latviešu valodā;
 • angļu valodā;
 • vācu valodā;
 • krievu valodā;
 • matemātikā;
 • vēsturē;
 • bioloģijā;
 • ķīmija;
 • fizikā;
 • franču valodā.
RCHV 12. klašu skolēnu Vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultāti 2012./2013. mācību gadā
12. klašu skolēnu Vispārējās vidējās izglītības centrlizēto eksāmenu rezultāti 2012./2013. mācību gadā
12. klašu skolēnu Vispārējās vidējās izglītības centralizētā eksāmena latviešu valodā un literatūrā rezultāti 2012./1013. mācību gadā
12. klašu skolēnu Vispārējās vidējās izglītības centralizētā eksāmena angļu valodā rezultāti 2012./1013. mācību gadā
12. klašu skolēnu Vispārējās vidējās izglītības centralizētā eksāmena matemātikā rezultāti 2012./1013. mācību gadā