9. klases

    Eksāmenus kārtoja 80 skolēni, šādos mācību priekšmetos:
  • latviešu valodā;
  • matemātikā;
  • angļu valodā;
  • vēsturē,
RCHV 9. klašu skolēnu pamatizglītības eksāmenu rezultāti 2009./2010. mācību gadā
Latviešu valodā
Matemātikā
Angļu valodā
Vēsturē