Uzņemšana 10. klasē

Uzņemšana 10. klasēs notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu skaita.

1. Uzņemšanas kopējo punktu skaitu veido:

1. vidējā balle Apliecībā par pamatizglītību;

2. valsts pārbaudes darbu vērtējumi;

   3. iestājeksāmenā gūtie punkti (angļu valoda - rakstiski, mutiski; matemātika – rakstiski (tiek ieskaitīts 9. klases centralizēti labots eksāmena darbs).

    Iestājpārbaudījumus var kārtot skolēni, kuriem apliecībā par pamatizglītību vērtējumi ir ne zemāki par 4 ballēm.

Dokumentu pieņemšana:

  • Pieteikties iestājpārbaudījumiem RCHV var no 2017. gada 2. maija (piesaka vecāki);
  •  Dokumentu iesniegšana iestājpārbaudījumiem (pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts) 9., 12. jūnijā plkst. 9.00 – 16.00 un 13. jūnijā līdz plkst. 10.00.
  • Iestājeksāmeni angļu valodā 13. jūnijā plkst. 10.00, matemātikā 14. jūnijā plkst. 10.00.

Tālruņi informācijai: 67271333; 67272228

 

Uzņemšanas noteikumi

 

Iestājpārbaudījumu programmas