Padomes valdes kontakti

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas

Skolas Padomes valde

2017./2018.m.g.

 

 

Vecāku domes pārstāvja

vārds, uzvārds

Kontaktinformācija

e-pasta adrese

sākumskola

Iveta Rozenfelde

iveta.r@inbox.lv

sākumskola

Andris Tauriņš

andris.taurins@gmail.com

pamatskola

Ilze Aksenoka

aksenoka@gmail.com

pamatskola

Agita Ziedone

aziedone@apollo.lv

vidusskola

Ilze Federe

ilze.federe@inbox.lv

vidusskola

Ligita Šteinberga

steinbergaligita@inbox.lv

priekšsēdētāja

Agita Ziedone

aziedone@apollo.lv