Jaunumi

2015./2016. mācību gadā apbalvojumam tika nominēti 9 skolas pedagogi. Savu skolotāju apbalvojumam varēja pieteikt gan skolēni, gan skolotāji, kā arī skolas administrācijas pārstāvji, vecāki un skolas absolventi. Pieteikuma iesniegšana ilga līdz 2016.gada 10.septembrim, bet 13.septembrī Vecāku domes ievēlēta izvērtēšanas komisija izskatīja un vērtēja saņemtos pieteikumus.

 

Pirmo “RCHV Gada skolotāja” titulu saņēma angļu valodas skolotāja Nora Jurjāne, kuras kandidatūru, izvērtējot saņemtos pieteikumus, vienbalsīgi atbalstīja visi izvērtēšanas komisijas dalībnieki.  Pieteikumos par skolotāju N.Jurjāni teikts, ka skolotāja mācību stundās izmanto inovatīvas un radošas mācību metodes rodot veidus, kā jēgpilni izmantot skolas tehniskās iespējas un skolēniem pieejamos globālos resursus. Skolotāja vada un recenzē skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, ir MOT kustības trenere (MOT ir iedvesmojoša motivācijas un līderisma programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem), ir sertificēts mentors ar tiesībām apmācīt praktikantus un jaunos skolotājus, kā arī ir apstiprināta vadīt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas kursus Rīgas svešvalodu skolotājiem. N.Jurjāne ir biedrības “Angliski runājošo apvienība” valdes locekle. Biedrība ar angļu valodas starpniecību veicina sapratni un līdzāspastāvēšanu sabiedrībā, Latvijā organizē publiskās runas konkursus. N.Jurjāne regulāri pārsteidz skolēnus un kolēģus ar atraktivitāti un radošumu dažādos skolas pasākumos. Par skolotājas atvērtību, atsaucību un radošumu viņu ciena gan skolēni, gan kolēģi, gan skolēnu vecāki.

 

Visām, apbalvojumam pieteiktajām skolotājām, tika veltīti šādi vai līdzīgi epiteti un apzīmējumi -  “visu laiku labākā skolotāja”, “patiess dārgums”, “ Skolotāja ar lielo burtu”, aktīva, enerģiska, zinoša, mūsdienīga, atsaucīga, sirsnīga, iejūtīga, taisnīga, u.c.  - tamdēļ vēlamies Jūs iepazīstināt arī pārējām astoņām apbalvojumam nominējām skolotājām -

Aija Alksne Mācību darbā izmanto uzskatāmus /skolēnam aktuālus materiālus, līdzdarbojas ar vecākiem, lai kopīgi sasniegtu mērķi. Lai apgūtu vielu rod iespējas apmeklēt ārpus skolas izglītojošus pasākumus un vietas.  Radoši motivē bērnus darbam, iesaista dažādos projektos, organizē neaizmirstamas ekskursijas, māca bērniem satikt vienam ar otru, novērtē audzēkņus kā personības.

Anda Aļševska Iedvesmo skolēnus, attīsta radošu personību un velta lielu uzmanību saskarsmes kvalitātei. Ciena savu skolēnu, mēģina viņā saskatīt un attīstīt stiprās puses, meklē papildus motivatorus un provocē skolēnu, lai viņš dodas uz priekšu un sasniedz rezultātu. Spēj vienkārši izskaidrot sarežģītas lietas izmantojot dažādas mācību metodes un formas. Lepojas ar saviem skolēniem. Piemīt veselīga humora izjūta un vienmēr ir informēta un/vai sajūt aktuālās lietas klasē.

Arina Kudrjavceva  Patiesi mīl savu darbu, ir vēlme iemācīt skolēniem visu, ko māk pati un mācīties no skolēniem, tādejādi pilnveidojoties ikdienas. Stundas laikā netiek tikai apgūta ķīmija, bet tiek arī attīstītas dažādas skolēnu papildprasmes, kā darba ātrums, bet tajā pašā laikā kvalitāte, tematu diskutēšana, sava viedokļa aizstāvēšana, u.c. Ar prieku palīdz skolēniem. Motivē skolēnus iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs un dažādos konkursos.

Baiba Eglīte Iedvesmo un atbalsta skolēnus paplašināt zināšanas un motivē neaprobežoties tikai ar mācību grāmatās rakstīto. Aktīvi iesaista mācību procesā un līdzdarbojas ar skolēnu vecākiem. Katrā bērnā rod un atraisa individuālās prasmes un talantus, kritisko domāšanu, radošumu. Izmanto aizraujošus mācību līdzekļus, lomu spēles un efektīvākās mācību metodes. Īpaši interesantas ir skolotājas organizētās ekskursijas,  talkas un citi izglītojošie pasākumi. Pasākumos un ikdienā skolotāja iesaista arī vecākus, tādējādi izglītojot arī viņus.

Inga Fokrote Rod laiku strādāt un darboties individuāli ar katru skolnieku papildus noteiktajam mācību stundu laikam; izmanto interesantas un radošas metodes mācību vielas apgūšanā, kas rosina bērnus vairāk iedziļināties un censties, tādejādi radot prieku par sasniegto.

Inga Jaunzeme Spēj būt gan stingra, gan vislabākais bērnu draugs. Apveltīta ar lielisku izdomu un atraktivitāti. Prot saliedēt klasi kopīgu mērķu sasniegšanai, bet arī vienmēr dod iespēju katram skolniekam sevi pierādīt kā personībai. Ar savu piemēru iedvesmo skolēnus būt sportiskiem un aktīviem.

Inga Ozoliņa Patiesi ieinteresēta mācību darbā un rezultātā, rod individuālu pieeju katram līdz neskaidrais tiek izskaidrots.  Meklē un dalās ar papildus materiāliem, lai apgūtu konkrēto mācību vielu. Mācību stundas ir interesantas un radošas - ar dažādām spēlēm, ko pati ir izdomājusi.

Iveta Dzene Prasme komunicēt, motivēt, izvirzīt konkrētas prasības un pieprasīt to izpildi,  veidojot pozitīvu gaisotni gan stundās, gan ārpus tām sniedz neatsveramu nozīmi katra skolēna personības veidošanā. Skolotāja uz kuru vienmēr var paļauties.

Paldies skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu un ieguldījumu, un paldies visiem, kas piedalījās un pieteica apbalvojumam savu skolotāju.

Arī šajā mācību gadā tiks pasniegta gada skolotāja balva, tamdēļ aicinām būt aktīviem un pieteikt savu skolotāju. Informācija par to, kad sāksiet pieteikšanās šī mācību gada apbalvojumam tiks publicēta skolas mājas lapā un informatīvs ziņojums tiks nosūtīts visiem arī e-klases pastā.

< augusts > < 2020 >
P. O. T. C. P. S. Sv.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6