Skolēni

1.a klase. Klases audzinātāja Arta Dundure.
1.b klase. Klases audzinātāja Raivita Dīriķe.
1.c klase. Klases audzinātāja Anda Aļševska.
1.d klase. Klases audzinātāja Janīna Vingre.
2.a klase. Klases audzinātāja Santa Kravale.
2.b klase. Klases audzinātāja Zanda Zīle - Saveļjeva.
2.c klase. Klases audzinātāja Inga Fokrote.
3.a klase. Klases audzinātāja Inta Kampare.
3.b klase. Klases audzinātāja Gita Tamaša.
3.c klase. Klases audzinātāja Inga Jaunzeme.
3.d klase. Klases audzinātāja Gunita Valdnere.
4.a klase. Klases audzinātāja Baiba Eglīte.
4.b klase. Klases audzinātāja Aija Alksne.
4.c klase. Klases audzinātāja Lāsma Saliņa.
5.a klase. Klases audzinātāja Baiba Ozoliņa.
5.b klase. Klases audzinātāja Sindija Bleidele.
5.c klase. Klases audzinātāja Jolanta Kaļiņina.
6.a klase. Klases audzinātāja Irita Skirmante.
6.b klase. Klases audzinātāja Sintija Piskunova.
6.c klase. Klases audzinātāja Ilze Smilgzdriva.
7.a klase. Klases audzinātāja Mārīte Krenca - Neikšāne.
7.b klase. Klases audzinātāja Iveta Dzene.
7.c klase. Klases audzinātāja Diana Kladko.
8.a klase. Klases audzinātāja Svetlana Dolgova.
8.b klase. Klases audzinātāja Arina Kudrjavceva.
8.c klase. Klases audzinātāja Aleksandra Fjodorova.
9.a klase. Klases audzinātāja Inese Miķelsone.
9.b klase. Klases audzinātāja Ina Jukēvica.
9.c klase. Klases audzinātāja Aija Gudza.
10.a klase. Klases audzinātāja Zane Kalniņa.
10.b klase. Klases audzinātāja Nora Jurjāne.
11.A klase. Klases audzinātājs Aigars Liepiņš.
11.B klase. Klases audzinātāja Zane Šņepste.
12.a klase. Klases audzinātāja Ilze Akmentiņa.
12.b klase. Klases audzinātāja Indra Mauriņa.