Administrācija

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas administrācija: 1. rindā(no kreisās) direktores vietniece izglītības jomā 5. - 12. kl. Valentīne Matroze, direktores vietniece izglītības jomā 5. - 12. kl. Zane Šņepste, direktore Ineta Rudzīte, direktores vietnieces izglītības jomā 5. - 12. kl. Baiba Zeiļaka. 2. rindā (no kreisās) direktores vietnieks informātikas jomā Guntis Mediņš, direktores vietniece saimnieciskajā darbā Regīna Ģērmane, direktores vietniece izglītības jomā 1. - 4. kl. Zanda Zīle - Saveļjeva, direktores vietniece audzināšanas jomā 5. - 12. kl. Sanita Dīriņa.
 

Administrācijas pieņemšanas laiki

 

 

Ineta Rudzīte

(direktore)

Pirmdiena 14:00 – 18:00

Ceturtdiena 10:00 – 12:00

Baiba Zeiļaka

(direktores vietniece izglītības jomā)

Piektdiena 15:00 – 17:00

Zane Šņepste

(direktores vietniece izglītības jomā

Pirmdiena 15:00 – 17:00

Zanda Zīle – Saveļjeva

(direktores vietniece izglītības jomā)

Ceturtdiena 14:00 – 16:00

Valentīne Matroze

(direktores vietniece izglītības jomā)

Ceturtdiena 15:00 – 17:00

Sanita Dīriņa

(direktores vietniece izglītības jomā)

Otrdiena 15:00 – 17:00

Guntis Mediņš

(direktores vietnieks IT jomā)

Trešdiena 15:00 – 17:00