Administrācija

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas administrācija: (no kreisās) direktores vietnieces izglītības jomā 5. - 12. kl. Baiba Zeiļaka un Zane Šņepste, direktores vietnieks informātikas jomā Guntis Mediņš, direktores vietniece izglītības jomā 5. - 12. kl. Valentīne Matroze, direktores vietniece audzināšanas jomā 5. - 12. kl. Sanita Dīriņa, direktores vietniece saimnieciskajā darbā Regīna Ģērmane,Linda Mediņa, skolas direktore Ineta Rudzīte.