Skolas pasākumi

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas

Pasākumu plāns

2017./ 2018. m.g.

1. semestrim

 

Pirmā skolas diena

 

1. septembris

Fotografēšanās

 

6.,7, 8.,11. septembris

Adaptācijas pasākumi

1. klasēm

4.-6. septembris

 

2.-4. klasēm

4.,5. septembris

 

5. klasēm

4.,5. septembris

 

10. klasēm

4.,5. septembris

Klašu vecāku sapulces

 

no 7. septembra

 

1. klasēm

12. septembris

 

5. klasēm

7. septembris

 

10. klasēm

11. septembris

XI vidusskolas Sporta spēles

10. – 12. klasēm

19. septembris

Olimpiskā diena

1.-5. klasēm

22. septembris

Sporta diena

6.-7. klasēm

28. septembris

Klašu ekskursijas

1.- 4. klasēm

septembris

 

5.-12. klasēm

12.-29. septembris

Skolas daiļlasītāju konkurss (1. kārta)

1.-4. klasēm

19. septembris

 

5.-9. klasēm

20. septembris

 

10.-12. klasēm

21. septembris

Skolotāju diena

 

29. septembris

Skolas daiļlasītāju konkurss (2. kārta)

1.-4. klasēm

17. oktobris

 

5.-9. klasēm

18. oktobris

 

10.-12. klasēm

10. oktobris

Tautas bumbas turnīrs

8.-9. klasēm

oktobris  

Tautas bumbas turnīrs

4.-5. klasēm

novembris

Vecāku diena

2. – 12. klasēm

2. novembris

LR Proklamēšanas gadadienas pasākumi (pa klašu grupām)

 

10.- 17. novembris

Ziemassvētku pasākumi

(pa klašu grupām)

 

14.-21. decembris