Jaunumi

 

Pasākumu plāns 2. semestrim

Vecāku sapulces klasēs

1.-11. klasēm   

janvāris (pēc vajadzības)

 

6. klasēm

24. janvāris

 

9. klasēm

17. janvāris

 

12. klasēm

19. janvāris

Kustību festivāls

6. – 12. klasēm

27. janvāris

Slēpošana

3.-5. klasēm

janv., febr.

Projektu nedēļa

2. – 4., 5. - 11. klasēm

23.,24.janvāris,

 

 

15.-17. februāris

Zinātniskā konference

10.-12. klasēm

23. februāris

Tautas bumbas turnīrs

3. klasēm

24. februāris

1. klašu skolēnu brīvdienas

1. klasēm

13.-17. februāris

Nākamo 1. klašu vecāku sapulce

 

22. februāris

Florbola turnīrs

5.-12. klasēm

febr., marts

Vecāku diena

4.-12. klasēm

7. marts

 

1.-3. klasēm

9. marts

Klašu vecāku sapulces

1.-12. klasēm

no 20. marta

Basketbola turnīrs

9.-12. klasēm

aprīlis

Kustību festivāls „Aprīļa pilieni”

1.-3. klasēm

12. aprīlis

Skolas Darba svētki

1.- 4. klasēm

25. aprīlis

 

5. – 7. klasēm

26. aprīlis

 

8.- 9. klasēm

26. aprīlis

 

10.-12. klasēm

27. aprīlis

Sporta diena

1.-4. klasēm

maijs       

Basketbola spēle

RCHV- RCHV absolventi

aprīlis/maijs

Futbola turnīrs

5.-12. klasēm

aprīlis, maijs

Mācību gada noslēguma koncerts

1.-4. klasēm

18. maijs

Klašu ekskursijas

1.-12. klasēm

no 8. maija

Pēdējais skolas zvans

9., 12. klasēm

12. maijs

9. klašu izlaidumi

9. klasēm

9. jūnijs

12. kl. izlaidumi

12. klasēm

10. jūnijs

Vidējās izglītības dokumentu izsniegšana

12. klasēm

29. jūnijs

 

Jaunumi

 

Jaunumi

 

Jaunumi

 

Jaunumi

 

Pasākumu plāns 1. semestrim

Pirmā skolas diena

 

1. septembris

Fotografēšanās

 

6.,7.,8.,9. septembris

Adaptācijas pasākumi

1. klasēm

2.-9. septembris

 

2.-4. klasēm

2. septembris

 

5. klasēm

5. septembris

 

10. klasēm

2. septembris

Klašu vecāku sapulces

 

no 6. septembra

 

1. klasēm

14. septembris

 

5. klasēm

7. septembris

 

10. klasēm

15. septembris

X Olimpiskās spēles

10. – 12. klasēm

9. septembris

Olimpiskā diena

4.-5. klasēm

23. septembris

 

6.-7. klasēm

23. septembris

 

8.-9. klasēm

23. septembris

Sporta diena

1.-3. klasēm

septembris-oktobris

Klašu ekskursijas

1.- 4. klasēm

septembris

 

5.-12. klasēm

12.-29. septembris

Skolas daiļlasītāju konkurss (1. kārta) 

1.-4. klasēm

15. septembris

 

5.-9. klasēm

16. septembris

 

10.-12. klasēm

19. septembris

Skolas daiļlasītāju konkurss (2. kārta)

1.-4. klasēm

27. septembris

 

5.-9. klasēm

28. septembris

 

10.-12. klasēm         

29. septembris

Skolotāju diena

 

30. septembris

Karjeras nedēļa

1.-12. klasēm

10.- 21. oktobris

Volejbola turnīrs

9.-12. klasēm

oktobris

Tautas bumbas turnīrs

4.-5. klasēm

decembris

Tautas bumbas turnīrs

6.-8. klasēm

novembris

Vecāku diena

3. – 12. klasēm

2. novembris

LR Proklamēšanas gadadienas pasākumi (pa klašu grupām)

 

 

10.-17. novembris

Ziemassvētku pasākumi (pa klašu grupām)

 

 

15.-21. decembris

 

Jaunumi

 

Jaunumi

 

Jaunumi